Stressforebyggelse

Vi oplever, at mental robusthed efterspørges som aldrig før. Og du bliver netop robust, når du lærer dine egne stresssignaler at kende og får redskaber til at holde stressniveauet nede.

For spørgsmålet er: Er det muligt at have travlt uden at blive stresset? Ja, det mener vi – men det kræver, at du har de rette værktøjer ved hånden.

De fleste kan godt lide at have travlt, men alligevel oplever de ofte en øget træthed, dårlig nattesøvn, manglende energi samt mindre gejst og psykisk overskud. Det er alt sammen signaler på, at de sandsynligvis er ved at bevæge sig fra travlhed til stress.

Stress påvirker arbejdsglæden og livsenergien og kan på sigt nemt skabe et sygefravær.

Vi har stor erfaring i at hjælpe virksomheder med at forebygge og håndtere stress. Vi kan også hjælpe jer med at udforme en stresspolitik og derved øge jeres sociale kapital.

Vi kan tilbyde:

  • Foredrag og workshop i stressforebyggelse og stresshåndtering
  • Individuel stresscoaching
  • Inspiration til udarbejdelse af stresspolitik

Vores mål er at lære medarbejderne at finde en fornuftig balance mellem krav og ressourcer, så de trives samtidig med, at de er effektive, kreative og konstruktive.

Ring på 40 43 44 23 eller send en mail til pernille@tonus.dk. Vi vil gerne hjælpe jer med at finde den løsning, der bedst matcher jeres behov og ønsker.

Stresspolitik

I dag er det ikke så meget et spørgsmål, om der findes stress på arbejdspladserne, men snarere, hvor meget stress, der er. En god stresspolitik er både forebyggende og afhjælpende. En stresspolitik kan være med til at fastholde medarbejdere. Stress er nemlig en væsentlig faktor for manges overvejelse til at skifte arbejde, og dermed en vigtig del af virksomhedens sociale kapital.

En indsats mod stress er af fælles interesse for både virksomheden og medarbejderne. Langvarig stress har både store menneskelige konsekvenser og konsekvenser for virksomheden. De virksomheder der har udarbejdet en stresspolitik, oplever ofte at stress bliver en langt mere håndterbar størrelse.

Den nemme måde at få sat processen i gang på, er ved at få professionel hjælp. Gennem mit arbejde som arbejdsmiljøkonsulent i mange virksomheder, har jeg været med i de forskellige dele af processen.

Ring og hør hvordan jeg kan være jer behjælpelig med at udarbejde en stresspolitik.

Den Professionelle - stress-samtale

Stress kan være en vanskelig størrelse at håndtere alene. En løsningsfokuseret stress samtale kan være lige det der skal til, for at hjælpe en medarbejder der er påvirket af stress.

Den Professionelle stress-samtale:

  • Kan være en vigtig brik i Jeres stresspolitik
  • Kan tilbydes medarbejdere, som er sygemeldt med stress.
  • Kan dog også med stor fordel tilbydes medarbejdere, der er påvirkede af stress, uden at være sygemeldt.
  • Kan nedsætte risikoen for sygefravær ved stress.
  • Kan være en relevant opfølgning på en APV.
  • Kan være vigtig i forhold til medarbejderens tilbagevenden til arbejdet.

Stress coaching, vil typisk være et forløb med 5-8 samtaler.

Den første samtale vil vare 1-1½ timer, de efterfølgende 1 time. Andet kan dog aftales efter Jeres behov.

Samtalen kan foregå på arbejdspladsen, på mit kontor eller telefonisk.