Nem APV

En arbejdspladsvurdering er et godt redskab til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø giver en god økonomisk bundlinje – med mindre sygefravær, øget produktivitet og arbejdsglæde.

Vi giver jer et godt strategisk ledelsesværktøj – og vi gør det nemt for jer!. Vi kan tilbyde hjælp til alt fra det indledende møde til den færdige handlingsplan. Vi anvender anerkendte videnskabelige og veldokumenterede metoder..

 • Valg af metode efter virksomhedens kultur
 • Personlige APV-interview
 • Dialog baserede workshops
 • APV spørgeskemaer tilsendt elektronisk
 • Systematisk kortlægning af arbejdsmiljøforhold
 • Udarbejdelse af APV-rapport.
 • Udarbejdelse af ergonomi rapporter
 • Udarbejdelse af en prioriteret APV-handlingsplan
 • Fokusgruppeinterview
 • Afsluttende opsamling på APV-arbejdet
 • Vælger I det personlige APV-interview, vil fordelene være:

  • Vi har mulighed for at stille uddybende og kvalificerende spørgsmål under processen
  • Svarprocenten vil være høj
  • Vi skaber en dialog med medarbejderne
  • Medarbejderne låses ikke fast i foruddefinerede problemfelter
  • Der kan med fordel udføres en individuel ergonomisk instruktion i forbindelse med APV'en, da mange mindre "problemer" også bliver løst på den måde.

  Vælger I den elektroniske APV, vil fordelene være:

  • Det er en tidsbesparende indsamling af data
  • Det er nemmere at lave statistik på
  • Det er et godt værktøj til en efterfølgende dialog

  Valget er jeres, men uanset, hvad I beslutter jer for, understøtter vi processen. Ring på 40434423 og hør, hvordan vi kan hjælpe jer i forhold til ”Nem APV”

  Fokusgruppe interview

  Et fokusgruppeinterview kan være lige det redskab, der skal til for at bringe den viden, der ligger i organisationen, frem i lyset. Så medarbejdernes trivsel bliver optimeret. Så realistiske løsninger bliver afdækket. Et fokusgruppeinterview kan være en relevant opfølgning på en APV.